Lille barn på armen af voksen i bus

For­æl­dreskab

Du kan blive juridisk forælder til dit barn ved at blive registreret før eller efter barnets fødsel eller ved senere at adoptere. Det er vigtigt at vide, at nogle rettigheder og pligter har du kun, hvis du har forældremyndighed.

Juri­diske for­æl­dre – hvem?

Få viden om juridisk forældreskab og om, hvordan du registreres som fødende og ikke-fødende forælder.

For­æl­dre­skabs­re­gi­stre­ring

Find vejledning om, hvad du må være opmærksom på, når forældreskabet til dit barn registreres.

Med­mo­der­skab

Få oplysninger om, hvordan du får registreret medmoderskab.

Med­fa­der­skab

Begrebet medfaderskab eller medfar er i øjeblikket ikke omfattet af den gældende børnelovs regler.

For­æl­dreskab for trans­køn­nede per­so­ner

Få viden om forældreskabsregistrering som transkønnet person og hvilken forældertitel, du kan få.

En­lig for­æl­der med do­nor

Find viden om, hvem der kan blive registreret som juridisk forælder til dit barn.

Barn født i ud­lan­det

Find viden om registreringer ved indrejse med et barn født i udlandet.

Hø­jeste­rets­dom: Nyt om med­mo­der­skab og hjem­me­in­se­mi­na­tion

Familieretshuset har tidligere givet afslag på registrering af medmoderskab, når insemination med donorsæd ikke var foregået via en klinik, men hvor de kommende forældre selv har forestået inseminationen. En nylig dom fra Højesteret underkender imidlertid denne praksis.