Lille barn på armen af voksen i bus

For­æl­dre­skabs­re­gi­stre­ring

Find vejledning om, hvad du må være opmærksom på, når forældreskabet til dit barn registreres.

Den fødende bliver automatisk registreret som forælder, når barnet fødes. I forhold til den ikke fødende forælder kan forældreskabet godkendes både før og efter fødsel.

Hvis I er to kvinder eller transmaskuline personer, skal I leve op til medmoderskabsreglerne, og derudover være gift eller udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Læs mere om medmoderskab på denne hjemmeside.

Hvis en person, der ikke skal være juridisk forælder, føder jeres barn, vil den fødende automatisk blive registreret som barnets mor. Læs mere om adoptionsreglerne på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis der er tale om surrogasi, læs mere om reglerne om surrogatmoderskab på denne hjemmeside.

Hvis I er gift

Hvis I er gift, og den fødende er registreret som kvinde, og medforælderen er registreret som mand, bliver forældreskabet automatisk registreret efter barnets fødsel.

Hvis I ikke er gift og ønsker medmoderskab registreret,  Læs mere om medmoderskab på denne hjemmeside.

Hvis I ikke er gift

Hvis I ikke er gift, kan I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring for at blive registreret som forældre sammen. Ved udfyldelse af en omsorgs- og ansvarserklæring får forældrene fælles forældremyndighed. En omsorgs- og ansvarserklæring kan udfyldes både før og efter barnets fødsel.

Hvis I ikke er gift og ønsker medmoderskab registreret, kan I læse mere om medmoderskab på denne hjemmeside.

Det kan være en fordel i forhold til barselsreglerne, at få forældreskabet godkendt før barnets fødsel. Læs mere om reglerne for barsel på borger.dk.

Opstart af en sag om forældreregistrering

Før barnets fødsel kan en sag om forældreskab startes ved at indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til Familieretshuset.

Efter barnets fødsel kan sagen startes ved at indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til sognet (kommunen hvis du bor i Sønderjylland).

En sag om forældreskab kan også startes ved, at den fødende indsender blanketten morens oplysninger til sagen (link til blanketten på Familieretshusets hjemmeside)

I medmoderskabssager startes sagen ved indsendelse af blanket 8 eller 9 til Familieretshuset. I situationer hvor parterne ikke er gift, skal der udover blanketten også udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring på familieretshuset.dk.

Hvis barnet er født i udlandet

Hvis barnet er født i udlandet, skal du gå på Borgerservice og få registreret forældreskabet. Hvis Borgerservice vurderer, at de ikke kan registrere forældreskabet, skal du kontakte Familieretshuset.

Familieretshuset vil undersøge, hvorvidt der er behandlet en faderskabssag i udlandet. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil Familieretshuset starte en faderskabssag.

Læs mere om adoption og anerkendelse på denne hjemmeside.