Pige med pink gummistøvler i vandkanten på strand

Adop­tion

Du kan blive forælder til et barn, som du ikke er blevet registreret som forælder til ved fødslen. Det kræver, at du lever op til de betingelser, der er for adoption. Der findes både generelle og specifikke betingelser for de forskellige former for adoption.

Sted­barnsadop­tion

Find mere vejledning om, hvordan du kan adoptere din samlevers eller ægtefælles barn.

Fa­mi­lie­adop­tion

Find mere viden om, hvordan du kan adoptere et familiemedlem eller et plejebarn.

Frem­me­dadop­tion

Find mere vejledning om, hvordan du kan adoptere et barn, du ikke kender på forhånd.

Sur­ro­gat­mo­der­skab

Få viden om, hvad der er muligt i forhold til at indgå surrogataftaler i Danmark.