Pige med pink gummistøvler i vandkanten på strand

Frem­me­dadop­tion

Find mere vejledning om, hvordan du kan adoptere et barn, du ikke kender på forhånd.

Hvad er fremmedadoption?

Fremmedadoption er en adoption af et barn under 18 år, hvor du ikke på forhånd kender barnet. Fremmedadoption kaldes også anonym adoption. Hvis barnet adopteres her i Danmark, er det en national fremmedadoption. Hvis barnet adopteres fra udlandet, er det en international fremmedadoption. Efter adoptionen vil ansøger/ansøgerne være barnets juridiske forælder/forældre, og dets oprindelige forældre vil ikke længere have en juridisk rolle i barnets liv.

Både gifte, samlevende og enlige ansøgere kan godkendes til adoption. Det har ingen betydning for adoption af børn fra Danmark, hvis I er et par af samme køn. Hvis I vil adoptere et barn fra udlandet, vil DIA (Danish International Adoption) kunne vejlede om fra hvilke lande, I kan adoptere, hvis I er et par af samme køn.

Hvis du er gift eller har været samlevende i mere end 2½ år, skal I søge sammen. Dette gælder også, hvis du starter med at søge alene, før I har boet sammen i 2 ½ år, men du og din partner på et tidspunkt i løbet af ansøgningsprocessen har boet sammen i 2 ½ år.

Kravet til samliv i 2½ år skal sikre, at barnet adopteres ind i et stabilt forhold. Dette krav kan dog fraviges i forhold til samlevende, sådan at samlevende kan godkendes som adoptanter, hvis de på ansøgningstidspunktet har levet sammen i mindst 1½ år, og den ene ansøger allerede er godkendt som adoptant.

Du kan læse om, hvordan du bliver godkendt som adoptant på Familieretshusets hjemmeside.

Artikler om adoption og familiedannelse

Pige med pink gummistøvler i vandkanten på strand

Sted­barnsadop­tion

Find mere vejledning om, hvordan du kan adoptere din samlevers eller ægtefælles barn.

Pige med pink gummistøvler i vandkanten på strand

Fa­mi­lie­adop­tion

Find mere viden om, hvordan du kan adoptere et familiemedlem eller et plejebarn.

Lille barn på armen af voksen i bus

For­æl­dreskab

Du kan blive juridisk forælder til dit barn ved at blive registreret før eller efter barnets fødsel eller ved senere at adoptere. Det er vigtigt at vide, at nogle rettigheder og pligter har du kun, hvis du har forældremyndighed.