Fa­mi­lie­adop­tion

Find mere viden om, hvordan du kan adoptere et familiemedlem eller et plejebarn.

Hvad er familieadoption?

Familieadoption er, når du adopterer et barn, som du allerede er i familie med eller har en særlig tilknytning til. Det kan være dit barnebarn, dine søskende eller søskendes børn eller f.eks. et plejebarn.

Ved en familieadoption bevarer barnet ikke længere de oprindelige forældre, som juridiske forældre, men vil efter en adoption alene have ansøger/ansøgerne som forælder(e).

Du skal kunne bo/have boet sammen med barnet i tre år, før barnet er fyldt 18 år.

Læs om betingelserne for familieadoption på Familieretshusets hjemmeside.