Lille barn på armen af voksen i bus

En­lig for­æl­der med do­nor

Find viden om, hvem der kan blive registreret som juridisk forælder til dit barn.

Enlig forælder ved brug af donor

Hvis du som enlig forælder bliver gravid ved brug af en donor, er det afgørende for forældreskabsregistreringen, om du har brugt en kendt eller ukendt donor, samt om behandlingen er foretaget under en sundhedspersons ansvar.  

Læs mere om forskellige donortyper om valg af sæddonor på denne hjemmeside og om valg af ægdonor på denne hjemmeside.

Kendt donor

Hvis du som enlig forælder bliver gravid med en kendt donors sæd, vil forældreskabet blive behandlet som en almindelige faderskabssag. Det betyder, at donoren som udgangspunkt registreres som far, også selvom I mundtligt har aftalt noget andet.

Ukendt donor

Hvis en enlig forælder bliver gravid med en ukendt donors sæd, efter behandling ved assisteret reproduktion, under en sundhedspersons ansvar, vil faderskabet blive henlagt som uoplyst. Det betyder, at Familieretshuset registrerer dig som enlig forælder.

Det er en betingelse for at henlægge medforælderskabet som uoplyst, at behandlingen bliver foretaget under en sundhedspersons ansvar, og at behandlingen bliver foretaget med henblik på at være enlig forælder.

Behandlingen skal være foretaget under en sundhedspersons ansvar

Med sundhedsperson menes en person, som af Sundhedsstyrelsen er autoriseret til at varetage sundhedsfaglige opgaver og funktioner. Dette er b.la. læger, jordemødre i offentlig eller privat regi, herunder sædbanker, vævscentre og fertilitetsklinikker, hvor sæddonor afleverer sæd til autoriserede sædbanker eller vævscentre, som formidler sædportioner til behandlende fertilitetsklinikker.

Hvis behandlingen ikke foretages under en sundhedspersons ansvar, vil sagen blive behandlet som en almindelig faderskabssag, hvor du vil blive indkaldt til møde i Familieretshuset, til afklaring af, hvem der kan være mulig medforælder til barnet. Hvis der ikke findes en medforælder i forbindelse med mødet, kan sagen sendes til behandling i Familieretten.

Vævsloven hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriets ansvarsområde.

Starte sag om forældreskabsregistrering

Du kan starte en sag om forældreskabsregistrering ved at bruge blanketten morens oplysninger til sagen på familieretshuset.dk.

Hvis sagen bliver henlagt som uoplyst, som følge af behandlingen med ukendt donorsæd, og du senere ønsker en medforælder registreret, skal dette ske efter reglerne for adoption. Læs mere om reglerne for adoption på denne hjemmeside.

Du har måske også brug for at vide noget om...

Pige med lyserøde gummistøvler på vej i stor vandpyt

For­æl­dre­myn­dig­hed

Du kan sammen med dine medforældre lave aftaler om forældremyndighed, bopæl og samvær, som har betydning for de rettigheder og pligter I hver har over for jeres barn. Det er vigtigt at vide, at nogle rettigheder og pligter har du kun, hvis du er juridisk forælder.