Lille barn på armen af voksen i bus

Juri­diske for­æl­dre – hvem?

Få viden om juridisk forældreskab og om, hvordan du registreres som fødende og ikke-fødende forælder.

I Danmark har et barn som udgangspunkt ret til to juridiske forældre. Det betyder også, at der ikke er mulighed for at få registreret mere end to forældre.

Efter dansk lovgivning bliver den fødende automatisk registreret som mor, når barnet fødes. På nuværende tidspunkt er det kun muligt for den fødende at blive registreret som mor. Den ikke fødende forælder kan registreres som enten far eller medmor.

Hvis man ønsker at blive medmor, skal man opfylde betingelserne for medmoderskab for at blive registeret som forælder. Betingelserne for medmoderskab skal være opfyldt, uanset om du er gift eller ej. Læs mere om medmoderskab på Familieretshusets hjemmeside.

Den forældertitel, du registreres med, kan ikke ændres.

Faktabokse

Barn kigger væk med hånd under hage

Fak­ta­bokse

Vi har lavet en række faktabokse med forklaring af grundlæggende begreber.