Lille barn på armen af voksen i bus

For­æl­dreskab for trans­køn­nede per­so­ner

Få viden om forældreskabsregistrering som transkønnet person og hvilken forældertitel, du kan få.

Forældreregistrering som transkønnet person

Hvis du er transkønnet person, og du har skiftet juridisk køn ved at indgive en erklæring om, at du er transkønnet, skal du følge de regler, der gælder for det køn, du er tildelt ved din fødsel og er brugt ved undfangelsen af barnet. Det vil sige, at hvis du er transmaskulin skal du følge reglerne for medmoderskab, selvom du har skiftet juridisk køn, og hvis du er transfeminin vil du automatisk blive registreret som forælder til dit barn, hvis du er gift med den fødende forælder.

Hvis du har skiftet juridisk køn som følge af, at dit cpr-nummer er blevet rettet efter nedre kirurgi, altså efter sundhedsloven § 115, skal du i stedet følge reglerne for dit juridiske køn. I denne situation skal du følge medmoderskabsreglerne, hvis det sidste ciffer i dit cpr-nummer er lige. Du vil automatisk blive forælder til et barn, din partner føder, hvis du er gift, og dit cpr-nummer slutter på et ulige tal.

Forældertitel

Det er bestemmelserne i børneloven, der bestemmer, hvilken forældertitel man bliver registreret med. I børnelovens forstand registreres forældrene med det køn, som forældrene har brugt til at forplante sig med.

Det betyder, at den fødende registreres som barnets mor, uanset hvilket juridisk køn personen har. Den ikke fødende forælder vil blive registreret som enten far eller medmor.

Hvis barnet er blevet til ved brug af sæd fra medforælderen, vil medforælderen blive registreret som far, uanset at personen forud for undfangelsen har foretaget juridisk kønsskifte. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at blive registreret som medmor i denne situation.

Hvis barnet ikke er blevet til ved brug af sæd fra medforælderen, så kan medforælderen registreres som far eller medmor i overensstemmelse med medforælderens juridiske køn, såfremt det juridiske kønsskifte er sket forud for undfangelsen. Registrering som medmor kræver dog, at betingelserne for medmoderskab er opfyldt. Du kan læse mere  om medmoderskab på denne hjemmeside.

Artikler om forældreskab

Lille barn på armen af voksen i bus

For­æl­dre­skabs­re­gi­stre­ring

Find vejledning om, hvad du må være opmærksom på, når forældreskabet til dit barn registreres.

Lille barn på armen af voksen i bus

En­lig for­æl­der med do­nor

Find viden om, hvem der kan blive registreret som juridisk forælder til dit barn.