Fødder der hinker

Køn­si­den­ti­tet og nav­ne­æn­dring for voksne

Find vejledning om, hvordan du som voksen ændrer dit navn.

Du har mulighed for at søge om ændring af dit fornavn, så det passer til din kønsidentitet. Det kræver, at du opfylder nogle betingelser.

Kønsidentitet

Navneloven opererer med to juridiske køn, mand og kvinde.

Et fornavn ikke må betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. Det betyder, at en person der juridisk er kvinde, i udgangspunktet kun kan tage navne, der er godkendt til piger, mens en person, der juridisk er mand, i udgangspunktet kun kan tage navne, der er godkendt til drenge. Nogle navne er godkendt som unisexnavne, og kan således tages af begge køn.

Efter reglerne på navneområdet kan en person dog undtages fra navnelovens krav om, at et fornavn skal være kønskorrekt, når ansøgeren erklærer, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

En person kan således få et navn, der passer til den pågældendes kønsidentitet, ved at erklære, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn. Denne erklæring har ingen betydning for dit juridiske køn, og du vil beholde dit cpr-nummer og dit nuværende juridiske køn. Det vil kun have betydning for dit navn.

Du kan derfor søge om navneændring til et navn, der kun er godkendt til det modsatte køn, hvis du erklærer, at ønsket om navneændringen er begrundet i din oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

Ansøgningen og erklæringen om kønsidentitet skal indgives samlet til kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Hvis du bor i Sønderjylland, skal ansøgningen og erklæringen indgives til din bopælskommune. Du kan ansøge om navneændring på borger.dk.

Godkendelse af nye navne

Hvis du vil have et navn, der endnu ikke er godkendt, kan du ansøge om at få et nyt fornavn godkendt som enten et pigenavn eller et drengenavn. Du kan læse om reglerne for navne på Familieretshusets hjemmeside.

Det er ikke muligt at godkende et nydannet fornavn som et unisexnavn, et fornavn kan kun godkendes som drenge- eller pigefornavn (eller omvendt). Med tiden kan nogle navne blive godkendt til begge køn, hvis navnet opfylder betingelserne herfor. F.eks. hvis en person, der juridisk er mand søger om at tage et godkendt pigefornavn, kan navnet også godkendes som et drengenavn, hvis Familieretshuset kan konstatere, at navnet er almindelig anvendt som drengenavn i Danmark og/eller i udlandet. Navnet vil således blive et unisexnavn.

Navnelovens begrænsninger

Navneloven har begrænsninger i forhold til nonbinære personer, idet der kun er mulighed for at tage et navn, der svarer til ens juridiske køn eller erklære, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

Se mere om navne...

Fødder der hinker

Køn­si­den­ti­tet og nav­ne­æn­dring af dit bar­ns navn

Find vejledning om, hvordan kan du ændre dit barns navn.

Fødder der hinker

Hvad skal bar­net hed­de?

Få viden om reglerne for navngivning og om mulighederne for at vælge navne.

Fødder der hinker

Nav­ne­æn­dring ved adop­tion

Find viden om mulighederne for navneændring i forbindelse med adoption.