Fødder der hinker

Navne

Du eller dit barn kan tage et nyt navn begrundet i kønsidentitet. Der er regler for, hvad du kan kalde dit barn og hvem af jer, der kan give barnet sit mellem- eller efternavn, og hvordan du som social forælder kan give barnet dit mellem- eller efternavn.

Hvad skal bar­net hed­de?

Få viden om reglerne for navngivning og om mulighederne for at vælge navne.

Køn­si­den­ti­tet og nav­ne­æn­dring for voksne

Find vejledning om, hvordan du som voksen ændrer dit navn.

Køn­si­den­ti­tet og nav­ne­æn­dring af dit bar­ns navn

Find vejledning om, hvordan kan du ændre dit barns navn.

Nav­ne­æn­dring ved adop­tion

Find viden om mulighederne for navneændring i forbindelse med adoption.