Pige med lyserøde gummistøvler på vej i stor vandpyt

At være trans­køn­net per­son

Hvis du er en transkønnet person eller forælder til en transkønnet person kan du her læse mere om de særlige regler, der kan have betydning for transkønnede personer inden for familiedannelse.

As­si­ste­ret re­pro­duk­tion

Assisteret reproduktion kaldes i daglig tale fertilitetsbehandling. Du kan have ret til flere former for assisteret reproduktion alt efter, hvad du har brug for. Der er også nogle tilfælde, hvor du ikke har ret til assisteret reproduktion.

For­æl­dreskab

Du kan blive juridisk forælder til dit barn ved at blive registreret før eller efter barnets fødsel eller ved senere at adoptere. Det er vigtigt at vide, at nogle rettigheder og pligter har du kun, hvis du har forældremyndighed.

Navne

Du eller dit barn kan tage et nyt navn begrundet i kønsidentitet. Der er regler for, hvad du kan kalde dit barn og hvem af jer, der kan give barnet sit mellem- eller efternavn, og hvordan du som social forælder kan give barnet dit mellem- eller efternavn.