As­si­ste­ret re­pro­duk­tion

Assisteret reproduktion kaldes i daglig tale fertilitetsbehandling. Du kan have ret til flere former for assisteret reproduktion alt efter, hvad du har brug for. I nogle tilfælde kan du ikke få assisteret reproduktion.

Ad­gang til as­si­ste­ret re­pro­duk­tion

Få viden om, hvordan du får adgang til assisteret reproduktion. Du kan også finde en liste over offentlige fertilitetsklinikker.

Vur­de­ring af for­æl­dreu­eg­net­hed

Få viden om, hvordan det foregår, hvis fertilitetsklinikken er i tvivl om din eller din og din partners forældreevne.

As­si­ste­ret re­pro­duk­tion og sur­ro­ga­taf­ta­ler

Assisteret reproduktion er ikke tilladt i forbindelse med surrogataftaler.