Ad­gang til as­si­ste­ret re­pro­duk­tion

Få viden om, hvordan du får adgang til assisteret reproduktion. Du kan også her på siden finde en liste over offentlige fertilitetsklinikker.

En persons juridiske køn er efter loven uden betydning for muligheden for at modtage behandling med assisteret reproduktion. Afgørende er, om der er tale om en person, der kan blive gravid.

Læs mere om reglerne for registrering af forældreskab efter fødslen her på hjemmesiden.

Der findes både offentlige og private fertilitetsklinikker.

På offentlige fertilitetsklinikker er undersøgelse og behandling gratis. Der kan dog være egenbetaling i forbindelse med behandlingen. F.eks. skal du selv betale for den medicin, du skal have under behandling. Du vil modtage tilskud efter tilskudsreglerne. Du kan læse mere om tilskud til medicin på sundhed.dk.

Du finder en liste over offentlige fertilitetsklinikker på sundhed.dk.

Behandling med assisteret reproduktion er ikke omfattet af reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du ikke har ret til at benytte en privat fertilitetsklinik uden egenbetaling, selvom der er ventetid på behandlingen på en offentlig fertilitetsklinik. Det er dog muligt at modtage behandling med assisteret reproduktion i form af inseminationsbehandling ved en privatpraktiserende speciallæge med tilskud fra det offentlige.

Betingelser for adgang til assisteret reproduktion

Følgende betingelser skal være opfyldt for at modtage behandling med assisteret reproduktion:

  • Personen, der kan blive gravid, må ikke være fyldt 46 år.
  • Personen, der gerne vil være gravid, og den eventuelle partner må ikke være vurderet forældreuegnede. Læs mere om vurdering af forældreuegnethed her på hjemmesiden .
  • Der skal være behandlingsindikation for behandlingen med assisteret reproduktion. Det betyder, at hvis en person, der kan blive gravid, og en person, der kan producere sæd, sammen ønsker behandling med assisteret reproduktion, kan behandlingen som udgangspunkt først begynde efter 12 måneders forgæves forsøg på at opnå graviditet uden behandling. Det gælder ikke for enlige personer, der gerne vil være gravide, eller par bestående af to personer, der er tildelt kønnet kvinde ved fødslen.

Ud over de betingelser, der er fastsat i lov om assisteret reproduktion m.v. og tilhørende vejledninger, kan der på fertilitetsklinikken være besluttet yderligere betingelser for adgangen. Derudover er det regionernes ansvar at beslutte deres serviceniveau på offentlige fertilitetsklinikker. Betingelserne skal holde sig inden for lov om assisteret reproduktion m.v. og må ikke være diskriminerende.

Regionerne har inden for rammerne af loven besluttet, at der på regionens sygehuse kun tilbydes behandling med assisteret reproduktion til personer, der ikke er fyldt 41 år. Videre har regionerne besluttet, at der kan tilbydes op til tre inseminationsforsøg og op til tre forsøg med IVF-behandling (reagensglasbehandling).

Fertilitetsklinikken skal foretage en sundhedsfaglig vurderingen af de helbredsmæssige forudsætninger for at modtage behandling med assisteret reproduktion for personen, der gerne vil være gravid. Det er således fertilitetsklinikken, der beslutter, hvilken behandling der kan tilbydes dig i din situation. Fertilitetsklinikken kan i den forbindelse inddrage oplysninger om f.eks. BMI og kønsmodificerende behandling.

Hvis du har spørgsmål til offentligt finansieret behandling med assisteret reproduktion i din region, kan du kontakte patientvejlederen i din region.

Du finder kontaktoplysninger til patientvejlederne i din region her:

Adgang til at få barn nummer to

På regionernes sygehuse er det en betingelse for behandling med assisteret reproduktion i form af IVF-behandling, at en enlig person, der kan blive gravid, ikke har børn, og at par ikke har fælles børn. Det betyder, at IVF-behandling med henblik på at få barn nummer to som udgangspunkt kun kan ske mod egenbetaling på en privat fertilitetsklinik.

Det er dog muligt at modtage behandling med assisteret reproduktion i form af inseminationsbehandling ved en privatpraktiserende speciallæge med tilskud fra det offentlige, uanset om du og din eventuelle partner har børn på forhånd.

Hvis du har nedfrosne æg tilbage efter en behandling for at få barn nummer et, er det desuden muligt at bruge de æg til at få barn nummer to med IVF-behandling på en offentlig fertilitetsklinik med tilskud fra det offentlige. Hvis et par består af to personer, der kan blive gravide, vil parret i følgende tilfælde have fælles børn og dermed ikke kunne tilbydes IVF-behandling på regionernes sygehuse:

  • Hvis den ene partner har født et barn ved hjælp af behandling med assisteret reproduktion, og den anden partner har givet samtykke hertil og underskrevet erklæring om medmoderskab.
  • Hvis den ene partner har født et barn og den anden har adopteret barnet.

Links til anden relevant information