As­si­ste­ret re­pro­duk­tion i for­bin­del­se med sur­ro­ga­taf­ta­ler

Assisteret reproduktion er ikke tilladt i forbindelse med surrogataftaler.

Det er ikke tilladt for en sundhedsperson at behandle med assisteret reproduktion, hvis der foreligger en surrogataftale. Det gælder, uanset om der er tale om en altruistisk eller en kommerciel surrogataftale.

En surrogataftale er en aftale om, at en person, der kan blive gravid, skal føde et barn (surrogatmoderen), der efter fødslen skal overdrages til et par eller en anden enlig forælder.

En kommerciel surrogataftale er en surrogataftale, hvor den eller de tiltænkte forældre betaler surrogatmoderen for at gennemføre graviditeten. Hvis surrogataftalen er altruistisk, betaler den eller de tiltænkte forældre ingen penge i forbindelse med aftalen.

Læs mere om surrogataftaler her på hjemmesiden.

Link til anden relevant information