Barn ser ud af vindue og der er refleksion af barnet i vinduet

At være so­ci­al for­æl­der

En social forælder er en person, der fungerer som barnets forælder, men ikke er registreret som juridisk forælder. Her kan du læse mere om, hvordan du kan blive juridisk forælder eller få forældremyndigheden, når du ikke er registreret som juridisk forælder. Du kan også læse om, hvordan dit barn kan få en social forælders mellem- eller efternavn.

Adop­tion

Du kan blive forælder til et barn, som du ikke er blevet registreret som forælder til ved fødslen. Det kræver, at du lever op til de betingelser, der er for adoption. Der findes både generelle og specifikke betingelser for de forskellige former for adoption.

For­æl­dreskab

Du kan blive juridisk forælder til dit barn ved at blive registreret før eller efter barnets fødsel eller ved senere at adoptere. Det er vigtigt at vide, at nogle rettigheder og pligter har du kun, hvis du har forældremyndighed.

For­æl­dre­myn­dig­hed

Du kan sammen med dine medforældre lave aftaler om forældremyndighed, bopæl og samvær, som har betydning for de rettigheder og pligter I hver har over for jeres barn. Det er vigtigt at vide, at nogle rettigheder og pligter har du kun, hvis du er juridisk forælder.

Navne

Du eller dit barn kan tage et nyt navn begrundet i kønsidentitet. Der er regler for, hvad du kan kalde dit barn og hvem af jer, der kan give barnet sit mellem- eller efternavn, og hvordan du som social forælder kan give barnet dit mellem- eller efternavn.

Bar­sel

Som social forælder kan du i nogle tilfælde holde barsel med barselsdagpenge. Det kræver, at du lever op til de betingelser, der er for at få barselsdagpenge, at du kan anses som en social forælder i barselslovens forstand, og at én af de juridiske forældre vil overdrage en del af deres barsel til dig.