Lille barn på armen af voksen i bus

At være bi­o­lo­gisk for­æl­der

Når ønsket om et barn trænger sig på, må du sætte dig ind i dine muligheder for at blive biologisk forælder. En biologisk forælder kan være den person, der føder eller donerer sæd eller æg. Personen kan være forælder eller donor. Her kan du læse mere om, hvordan du bliver gravid, donorer æg eller sæd. Du kan også læse om, hvordan du som biologisk forælder kan blive juridisk forælder.

As­si­ste­ret re­pro­duk­tion

Assisteret reproduktion kaldes i daglig tale fertilitetsbehandling. Du kan have ret til flere former for assisteret reproduktion alt efter, hvad du har brug for. Der er også nogle tilfælde, hvor du ikke har ret til assisteret reproduktion.

Sæd­do­na­tion

Du kan donere sæd eller blive gravid ved hjælp af doneret sæd. Der findes anonyme sæddonorer, ikke-anonyme sæddonorer og kendte sæddonorer. Kun i særlige tilfælde er det muligt at blive gravid med dobbeltdonation – med donoræg og donorsæd på samme tid.

Æg­do­na­tion

Du kan donere æg eller blive gravid ved hjælp af donerede æg. Der findes anonyme ægdonorer, ikke-anonyme ægdonorer og kendte ægdonorer. Kun i særlige tilfælde er det muligt at blive gravid med dobbeltdonation – med donoræg og donorsæd på samme tid.

For­æl­dre­myn­dig­hed

Du kan sammen med dine medforældre lave aftaler om forældremyndighed, bopæl og samvær, som har betydning for de rettigheder og pligter I hver har over for jeres barn. Det er vigtigt at vide, at nogle rettigheder og pligter har du kun, hvis du er juridisk forælder.

For­æl­dreskab

Du kan blive juridisk forælder til dit barn ved at blive registreret før eller efter barnets fødsel eller ved senere at adoptere. Det er vigtigt at vide, at nogle rettigheder og pligter har du kun, hvis du har forældremyndighed.

Navne

Du eller dit barn kan tage et nyt navn begrundet i kønsidentitet. Der er regler for, hvad du kan kalde dit barn og hvem af jer, der kan give barnet sit mellem- eller efternavn, og hvordan du som social forælder kan give barnet dit mellem- eller efternavn.