Pige leger i sandkasse med spand og skovl

Dob­belt­do­na­tion

Få viden om dobbeltdonation, som i daglig tale hedder assisteret reproduktion, og er donation, hvor der både anvendes donoræg og donorsæd.

Dobbeltdonation på sundhedsfaglig indikation blev lovligt i Danmark den 1. januar 2018. Det indebærer, at man nu kan modtage både donoræg og donorsæd i samme behandling, hvis to betingelser er opfyldt.

Betingelser for dobbeltdonation er, at

  • Brugen af både doneret sæd og doneret æg er sundhedsfagligt begrundet.

En sundhedsfaglig begrundelse er f.eks. hvis en person, der kan blive gravid, ikke har befrugtningsdygtige æg, eller hvis et par hverken har befrugtningsdygtige æg eller sædceller.

Hvis et par består af to personer, der kan blive gravide, er det en betingelse for at donere et æg fra den ene person til den anden, at den person, der skal bære barnet, ikke selv har befrugtningsdygtige æg.
Læs mere om ægdonation til min partner her på hjemmesiden

  • Én af donorerne er ikke-anonym. Der kan således ikke foretages behandling med assisteret reproduktion, hvis både sæd og æg er anonymt doneret.

Læs mere om forskellige donortyper: valg af sæddonor her på hjemmesiden og valg af ægdonor her på hjemmesiden.

Links til anden relevant information