Hånd med to ringe på og rosenblade mellem fingrene

Æg­teskab

Du kan blive gift og skilt i Danmark. Der er ingen kønsspecifikke regler for indgåelse eller opløsning af ægteskab.

Ind­gå­else af æg­teskab

Find vejledning om, hvor I skal henvende jer, hvis I vil vide mere om betingelserne for ægteskab. Udenlandske statsborgere kan blive gift i Danmark ved at opfylde en række betingelser.

In­ter­na­tio­na­le æg­te­ska­ber

Få viden om mulighederne for at blive gift, hvis en af jer eller I begge to har udenlandsk statsborgerskab. Udenlandske statsborgere kan blive gift i Danmark ved at opfylde en række betingelser.

Se­pa­ra­tion og skils­mis­se

Find vejledning om reglerne, hvis I går fra hinanden og vil søge separation eller skilsmisse.