In­ter­na­tio­na­le æg­te­ska­ber

Få viden om mulighederne for at blive gift, hvis en af jer eller I begge to har udenlandsk statsborgerskab. Udenlandske statsborgere kan blive gift i Danmark ved at opfylde en række betingelser.

Der er ingen barrierer for, at to personer af samme køn kan gifte sig i Danmark.

Der er en række betingelser, man skal opfylde, hvis en eller flere af jer er udenlandsk statsborger, og I vil giftes i Danmark.

Før I kan blive gift, skal I have en prøvelsesattest. Læs mere om betingelserne for at få en prøvelsesattest på Familieretshusets hjemmeside.

En sag om indgåelse af ægteskab i Danmark mellem to personer af samme køn kan behandles i Danmark, når ægteskabet er indgået i Danmark, og når ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den danske.

Du kan læse mere om reglerne for internationale ægteskaber på Familieretshusets hjemmeside.

Hvor skal I giftes?

Internationale borgere søger ægteskab

Hvor skal I gif­tes

Familieretshuset om prøvelse af internationale ægteskaber: Hvis I ønsker at blive gift, spiller det en rolle, om I begge er danske/nordiske statsborgere, eller om en af jer kommer fra andre lande. Find flere oplysninger her.