Hånd med to ringe på og rosenblade mellem fingrene

Ind­gå­else af æg­teskab

Find vejledning om, hvor I skal henvende jer, hvis I vil vide mere om betingelserne for ægteskab. Udenlandske statsborgere kan blive gift i Danmark ved at opfylde en række betingelser.

Personer af samme køn kan godt blive gift i Danmark. Det er kommunerne, der tager sig af ansøgninger om ægteskab og registrering af partnerskab. Læs mere om reglerne for at blive gift på borger.dk.

Der er særlige regler, når en eller begge parter er udenlandske statsborgere. Læs mere om indgåelse af ægteskaber på Familieretshusets hjemmeside.