Pige med pink gummistøvler i vandkanten på strand

Sur­ro­gat­mo­der­skab

Få viden om, hvad der er muligt i forhold til at indgå surrogataftaler i Danmark.

Man kan ikke i Danmark på forhånd aftale, at et barn skal have en anden forælder end den person, der føder barnet. Den, der føder et barn, bliver derfor altid registreret som barnets forælder i Danmark, også selvom personen har indgået en surrogataftale med andre tiltænkte forældre.

Den fødende forælder kan kun opgive sit forældreskab ved at bortadoptere barnet efter fødslen.

Den ikke fødende forælder bliver registreret som forælder efter gældende regler. Den, der har doneret sæd, kan blive registreret som far. Du kan finde viden om en tiltænkt forælders mulighed for at stedbarnsadoptere her på hjemmesiden.

Det er ikke ulovligt i Danmark at bruge en surrogatmor. Men formidling er ulovlig.

Der må således ikke ydes eller modtages hjælp med henblik på at opnå forbindelse mellem en kvinde og en anden, der ønsker, at kvinden skal føde et barn til denne (surrogatmoderskab).

Der må heller ikke foretages annoncering med henblik på at opnå en sådan forbindelse. Forbuddet gælder, uanset om der ydes vederlag eller ej. Såvel formidleren som modtageren af formidlingen kan straffes for overtrædelse af denne bestemmelse. En overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder.

Hvis bistanden må anses for modtaget i Danmark, dvs. at materiale fra den udenlandske organisation til et par, der har bopæl i Danmark, er modtaget i Danmark, og formidling af kontakten mellem den udenlandske rugemor og parret er sket i Danmark, kan parret straffes for overtrædelse af forbuddet imod formidling. Hvis bistanden må anses for at være modtaget i udlandet, kan parret derimod kun straffes, hvis modtagelsen af sådan bistand også er strafbar i det pågældende land.