Pige med pink gummistøvler i vandkanten på strand

Barn født i ud­lan­det

Find viden om registreringer ved indrejse med et barn født i udlandet.

Hvis man indrejser til Danmark med et barn, der er født i udlandet, vil det være kommunen, der skal registrere barnet i CPR samt registrere barnets forældre og forældremyndighedsindehavere.

Hvis kommunen er i tvivl om, hvad der skal registreres, vil de kunne forelægge sagen for Familieretshuset.

Udgangspunktet for at kunne få registreret forældreskab og forældremyndighed er, at forældreskabet og forældremyndigheden skal kunne anerkendes efter dansk ret. Det er således ikke muligt at få registreret et forældreskab, hvis det ikke er muligt at blive registreret som forælder på den måde i Danmark.

Det vil sige, at man ikke kan få anerkendt en registrering som forælder til et barn, man har fået igennem en surrogataftale, når man ikke enten er den, der har født barnet eller den, der har doneret sæd/er juridisk far. Det gælder, selvom man er blevet registreret som forælder i det land, hvor barnet er født og uanset, om man har betalt penge for surrogataftalen eller ej. Får man ikke anerkendt sin forældreskabsregistrering fra et andet land i Danmark, er den eneste måde at blive juridisk forælder i Danmark adoption af barnet.

Man kan ikke som borger sende sine dokumenter ind og bede Familieretshuset om at anerkende den udenlandske afgørelse. Man skal derfor kontakte sin kommune og bede dem om at registrere forældreskabet til et barn født i udlandet. Hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt et forældreskab kan registreres i Danmark, kan kommunen spørge Familieretshuset.

Hvis der er sket en adoption i udlandet efter det pågældendes lands regler, skal sagen anerkendes hos Ankestyrelsen for at være gyldig i Danmark. Som borger kan man selv kontakte Ankestyrelsen og søge om anerkendelse.

Læs mere om anerkendelse af en udenlandsk adoption på Ankestyrelsens hjemmeside.