Fem drenge står på græsplæne med ryggen til fotografen

At være do­nor

En donor er en person, der donerer sæd eller æg til undfangelsen af et barn. Det kan både være for at hjælpe andre med at få et barn eller for selv at blive forælder. Her kan du læse mere om, hvordan det foregår, når du donerer sæd, æg eller vil være surrogatmor.

As­si­ste­ret re­pro­duk­tion

Assisteret reproduktion kaldes i daglig tale fertilitetsbehandling. Du kan have ret til flere former for assisteret reproduktion alt efter, hvad du har brug for. Der er også nogle tilfælde, hvor du ikke har ret til assisteret reproduktion.

Sæd­do­na­tion

Du kan donere sæd eller blive gravid ved hjælp af doneret sæd. Der findes anonyme sæddonorer, ikke-anonyme sæddonorer og kendte sæddonorer. Kun i særlige tilfælde er det muligt at blive gravid med dobbeltdonation – med donoræg og donorsæd på samme tid.

Æg­do­na­tion

Du kan donere æg eller blive gravid ved hjælp af donerede æg. Der findes anonyme ægdonorer, ikke-anonyme ægdonorer og kendte ægdonorer. Kun i særlige tilfælde er det muligt at blive gravid med dobbeltdonation – med donoræg og donorsæd på samme tid.