To unger ligger og hygger

Om hjem­mesi­den

LGBTfamilie.dk samler information om familiedannelse inden for det familieretlige og sundhedsretlige område særligt målrettet LGBT+ personer.

Formålet med hjemmesiden er at hjælpe LGBT+ personer med at finde relevant og fagligt kvalificeret viden om muligheder og lovgivning relateret til familiedannelse på det familieretlige og sundhedsretlige område.

Hjemmesiden indeholder informationer inden for følgende overordnede emner:

  • Adoption
  • Assisteret reproduktion
  • Forældremyndighed
  • Forældreskab
  • Navne
  • Sæddonation
  • Ægdonation
  • Ægteskab

(Obs. reglerne for barsel og forældreorlov indgår ikke på hjemmesiden. Du kan læse mere om reglerne på borger.dk).

Vi stiler efter, at teksterne på hjemmesiden er formuleret med udgangspunkt i et kønsbevidst og inkluderende sprogbrug.

Udarbejdet af Familieretshuset, LGBT+ Danmark og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Hjemmesiden er blevet udviklet i samarbejde mellem Familieretshuset, LGBT+ Danmark og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Målgruppen for hjemmesiden har på forskellig vis været involveret i udviklingen og kvalificering af hjemmesiden blandt andet gennem besvarelse af en spørgeskemaundersøgelse om ønsker til indhold på hjemmesiden, som blev sendt ud via til LGBT+ Danmarks nyhedsbrev, og test af hjemmesiden inden lanceringen af hjemmesiden.

Baggrund

I forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022 blev det besluttet at oprette en selvstændig hjemmeside med samling af familieretlig og sundhedsretlig lovgivning i forhold til LGBT+ familiedannelse.

Opgaven med etableringen og driften af denne nye hjemmeside blev placeret i Familieretshuset. Hjemmesiden er blevet udviklet i samarbejde med LGBT+ Danmark og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Lancering

Hjemmesiden blev lanceret den 1. marts 2023.